הרצאות ,סמינרים ואירועים

    יום חמישי

 28 ספטמבר

יום ראשון

אוקטובר 15

    יום שלישי

 אוקטובר 24

יום רביעי

נובמבר 8

יום ראשון

 דצמבר 3

יום רביעי

ינואר 10